Hizmetler

Towerist, sürdürülebilir kalkınmayı ve müşteri memnuniyeti alanındaki hedeflerine ulaşmayı, piyasada güçlü bir varoluş sergilemesinin garantisi olarak görmektedir. Bu doğrultuda, kendi kurumsal hedeflerine ulaşma konusunda ciddiyeti, azmi ve ürünlerin özgünlüğünü dikkate almıştır.

Tasarım ve mühendislik

Towerist tasarım ve mühendislik ekibi, deneyimli personelin uzmanlığını kullanarak ve müşterinin isteği üzerine, 3 boyutlu tasarım ve teknik hesaplamaları yaparak, işverenin onayını aldıktan sonra, ekip Çalışma planlarını hazırlayarak, işi, prototipi üretecek inşaat ve üretim birimine havale eder.

Bu birimde kullanılan yazılımlar:

 • PLS, CADD, POLE, SAPS, Tower
 • TNX Tower
 • RISA Tower
 • CSI SAFE, ETABS
 • Mechanical Desktop
 • Tekla Structure

Bu birimin ana yetenekleri şunlardır:

 • Kafes kule, teleskopik, radar, rooftop ve… tasarımı.
 • Yapısal bağlantı tasarımı.
 • Atölye, Montaj ve üretim ve kurulum planlarının hazırlanması.
 • Malzeme listesinin ve çeki listesinin hazırlanması .
  Üretimden önce, kulenin 3D olarak bilgisayarla doğrulanması.
 • ISO 9001’e uygun olarsk teknik dokümanların arşivlenmesi.

Üretim ve İmalat

Tasarım biriminden atölye çizimleri alınıp, kalite kontrol bölümünün onayı ile hammadde temini yapıldıktan sonra kesim teknolojisi hazırlanır ve üretime geçilir.
Atölye planlarını tasarım ve tedarik biriminden teslim aldıktan sonra, ve hammaddelerin kesim teknolojisi ile belirlenip temin edilmesi ve kalite kontrol birimi tarafından onaylanması ile kurulum ve inşaat operasyonları başlar. Her projenin başında ilk prototip ürünü hazırlanır, ve söz konusu yapı kurulum birimine teslim edilir ve Prototipin yapısal uyumluluğundan emin olmak için iş tanımlamasına göre yatay veya dikey kurulum gerçekleşir. Gerekirse bu prototip, çekiş testi için ve yük taşıma ağacı ile uyum testi için güç laboratuvarına gönderilir ve onaylandıktan sonra seri üretime başlanır.

Bazı makineler

Fully automatic Angle punching and cutting up to size 200

Fully automatic Angle punching and cutting up to size 100

Fully automatic sheet punch and drill up to 40 mil thickness

Full hydraulic 5-function device

Don’t sharpen your beard

Plasma cutting 2 meters wide

Gantry crane

Overhead Cranes

Galvanizleme

Kesim teknolojisine dayalı ve malzeme listesine göre hammaddelerin üretilir ve kalite kontrol biriminin onayından sonra, üretilen parçaların kullanım ömrünü uzatmak için sıcak galvanizleme birimine gönderilir ve ASTM-A123 gibi uluslararası standartlara göre kaplama işlemi gerçekleştirilir, kontrol edilir ve gereken gözetimler gerçekleştirilir. Galvaniz atölyesindeki parçalar, hazırlanıp sınıflandırıldıktan sonra, nakliye ve üretim ve imalattan kaynaklanan kirliliği gidermek için yağ atıcı ve asit yıkama havzalarına gönderilir. Yüzey hazırlığından sonra, temiz parça galvanize banyosuna gönderilir ve yaklaşık 450 santigrat derece sıcaklığındaki erimiş çinko banyosuna daldırılır. Bu işlem sonucunda, erimiş çinko çelik yüzeye daha iyi yapışır ve demir ile reaksiyona girerek, çelik ve çinko arasında birkaç faz tabakası oluşur.

Bu tabakaların İçten Dışa olacak şekilde sıralaması:

gama (% 75 çinko,% 25 Demir), Delta (% 90 çinko,% 10 Demir), Zeta (% 94 çinko,% 6 demir) ve en dıştaki Etta tabakası(% 100 çinko).

Daldırma işleminden sonra, erimiş çinko banyosundan çıkarılan parça, ASTM a780 talimatlarına göre kontrol edilir ve gerekirse düzeltilir ve onarılır ve eğer kaplama kusurları standart gerekliliklere göre düzeltilemez durumda ise, işlem tekrarlanır. Onaylanan parçaların, ASTM-A123 standardına göre teknik denetimleri yapılır ve tam görsel raporu, ilgili formlar ile birlikte tamamlanır. Tamamlanan forma, kalınlık ölçümü ve yapışma test raporu eklenir ve ürün deposuna gönderilir.

Kalite kontrolu ve kalite güvencesi

Towerist ürünlerinin mükemmelliğinde rol oynayan en önemli birim, kalite güvence ve kontrol birimidir. Bu sürecin sorumluluğu, bir üründe istenen özelliklerin bütünlüğünü uluslararası ve ulusal standartlara uygun olarak ve işverenin talebi doğrultusunda sağlamaktır.
Bu birimin ana görevleri şunlardır:

• hammaddelerin Depoya girmeden önce ve giriş sırasında kimyasal, optik ve boyutsal kontrolü ve satın alma belgeleri ile uyumluluğunu denetlemek.

• Üretim ve imalat atölyesinde yapılan parçaların optik ve boyutsal Kontrolü, ve tasarlanan planlar ile uyumluluğunu denetlemek.
• Kaynak kontrolü ve gerekirse PT, VT, UT testlerinin yapılması ve Kaynak uzaktan kontrolü
• Üretilen prototipin montaj ve kurulum kontrolü ve denetimi ile montaj planları ile uyumlu olma denetimi ve galvaniz atölyesine nakliye izninin verilmesi.

• Galvanize atölyesine sevk edilmeden önce, üretilen parçaların sayı ve ağırlık kontrolü ve proje malzemeleri listesi ile uyumlu olma denetimi.

• Galvaniz işlemi sırasında kontrollerin gerçekleşmesi.
• Paketleme sırasında kontrol ve çeki listesi ile uyumlu olma kontrolü ve müşterinin istediği yere nakliye izinlerinin verilmesi.
Kalite kontrol ve güvence birimi, önceden düzenlenmiş formlara göre, en küçük tutarsızlığı doğrudan yönetime rapor vermek ve gerekirse üretimi durdurmak için emir vermekle yükümlüdür.
Towerist, herhangi bir projeye başlamadan önce, bir kalite kontrol ve güvence programı (QCP) belirleyip hazırlar.

Araştırma ve geliştirme

Towerist araştırma ve Geliştirme Birimi, minimum kaynak kullanımına ve maksimum üretkenliğe dayalı çözümler sunmaya çalışmak için her zaman işverenin ihtiyaçlarını ve projelerin uygulanmasının önündeki sorunların ve engellerin araştırılıp ve incelenmesini görevlerinin başında tutar. Bu doğrultuda, telekomünikasyon endüstrisinde uygulama hızını ve işgal edilen alanı azaltmak için prefabrik bir Temele sahip ICB ve QENB telekomünikasyon kulelerinin tasarımı gerçekleşmiş ve işletilmiştir.

Paketleme ve nakliye

Bu birim, tasarım ve mühendislik biriminden alınan çeki listesine uygun olarak ürün deposundaki parçaların sayılması ve paketlenmesinden sorumludur. Sevkıyattan önce her bir pakete paketleme, güvenlik ve kalite kontrol plakalarının ve çeki listelerinin takılması ilkeleri yerine getirilerek, kargo, taşıyıcıya vinç veya forklift ile yüklenerek müşterinin istediği yere gönderilir.

Sağlık, güvenlik ve doğal çevre

Bu birimin amacı, sektörde mesleki güvenlik ve sağlık kültürü düzeyini oluşturmak ve geliştirmektir. Towerist, SEÇ-MS Sertifikası alarak, kendi firmalarında iş sağlığı, Güvenliği ve doğal çevre alanında entegre bir yönetim sistemi kurabilmiştir. Towerist fabrikasındaki SEÇ’in temel gereksinimleri şunlardır:

1-SEÇ Yöneticisinin Atölyede görevlendirilmesi

2-iş kıyafetlerinin logosu, işaretleri ve malzemesi

3-kaynak ve kesim gereksinimleri

4-yükseklikte çalışmak için güvenlik gereksinimleri

5-düşmeleri önleyen ekipmanlar